Følg os

Økonomi

Eurozonen arbejdsløshed på 12.0%, EU-28 på 10.9%

DEL:

Udgivet

on

100002010000061E00000131A8C2B2EADen sæsonkorrigerede arbejdsløshed i euroområdet (EA-17) var 12.0% i august 2013, stabil i forhold til juli4. EU-28-ledigheden var 10.9%, også stabil i forhold til juli4. I begge zoner er satser steget i forhold til august 2012, når de var henholdsvis 11.5% og 10.6%. Disse tal er offentliggjort af Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor.

I august 2013 var 26.595 millioner mænd og kvinder arbejdsløse i EU-28, hvoraf 19.178 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med juli 2013 forblev antallet af arbejdsløse næsten stabile i både EU-28 og euroområdet. Sammenlignet med august 2012 steg arbejdsløsheden med 882,000 i EU-28 og 895,000 i euroområdet.

Medlemsstater

Blandt medlemslandene blev den laveste arbejdsløshed registreret i Østrig (4.9%), Tyskland (5.2%) og Luxembourg (5.8%) og den højeste i Grækenland (27.9% i juni 2013) og Spanien (26.2%).

Sammenlignet med et år siden steg arbejdsløsheden i 16-medlemslandene, faldt elleve og forblev stabil i Polen. De højeste stigninger blev registreret på Cypern (12.3% til 16.9%) og Grækenland (24.6% til 27.9% mellem juni 2012 og juni 2013). De største fald blev observeret i Letland (15.6% til 11.4% mellem andet kvartal af 2012 og 2013) og Estland (10.1% til 7.9% mellem juli 2012 og juli 2013).

I august 2013 var ledigheden i USA 7.3%, ned fra 7.4% i juli 2013 og fra 8.1% i august 2012.

Ungdomsarbejdsløshed

I august 2013 var 5.499 millioner unge (under 25) arbejdsløse i EU28, hvoraf 3.457 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med august 2012 faldt ungdomsarbejdsløsheden med 123 000 i EU28 og 52,000 i euroområdet. I august 2013 var ungdomsarbejdsløsheden5 23.3% i EU28 og 23.7% i euroområdet, sammenlignet med henholdsvis 23.1% og 23.4% i august 2012. I august 2013 blev de laveste priser observeret i Tyskland (7.7%) og Østrig (8.6%) og den højeste i Grækenland (61.5% i juni 2013), Spanien (56.0%) og Kroatien (52.0% i andet kvartal af 2013).

reklame
  1. Euroområdet (EA17) består af Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.

EU28 omfatter Belgien (BE), Bulgarien (BG), Den Tjekkiske Republik (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES) Frankrig (FR), Kroatien, Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene , Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE) og Det Forenede Kongerige (UK).

Tabellerne omfatter også Island (IS), Norge (NO) og USA (USA).

  1. Ikke-sæsonkorrigerede og trenddata findes i den statistiske database på Eurostats hjemmeside. For yderligere oplysninger henvises til artikel om ledighedsstatistikken i Statistikker forklaret.
  1. Eurostat producerer harmoniserede arbejdsløshedstal for de enkelte EU-medlemsstater, euroområdet og EU. Disse arbejdsløshedstal er baseret på den definition, der anbefales af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Måling er baseret på en harmoniseret kilde, Den Europæiske Unions Arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS).

På grundlag af ILO-definitionen definerer Eurostat arbejdsløse som personer i alderen 15 til 74, som:

- Er uden arbejde;

- er tilgængelige for at begynde at arbejde inden for de næste to uger, og

- og har aktivt søgt beskæftigelse på et eller andet tidspunkt i løbet af de foregående fire uger.

Arbejdsløsheden er antallet af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er det samlede antal beskæftigede og ledige. I denne pressemeddelelse er ledigheden baseret på beskæftigelses- og arbejdsløshedsdata, der dækker personer i alderen 15 til 74.

  1. Disse data er normalt underlagt små revisioner, der skyldes opdateringerne til de sæsonkorrigerede serier, når der tilføjes nye månedlige data. Større revisioner kan forekomme, når de seneste LFS-data indgår i beregningsprocessen. Sammenlignet med de satser, der blev offentliggjort i Nyhedsmeddelelse 126 / 2013 af 30 August 2013, blev juli 2013-ledigheden revideret fra 12.1% til 12.0% for EA17 og fra 11.0% til 10.9% til EU28. Blandt medlemslandene er satsen blevet revideret med mellem 0.2 og 0.4 procentpoint for Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxembourg, Malta og Slovakiet. Satsen er blevet nedjusteret med 0.9 procentpoint for Cypern og 0.8 procentpoint for Slovenien.
  2. Ungdomsarbejdsløsheden er antallet af personer i alderen 15 til 24 arbejdsløse som en procentdel af arbejdsstyrken i samme alder. Derfor bør ungdomsarbejdsløsheden ikke fortolkes som andelen af ​​ledige i den samlede ungdomsbefolkning. For yderligere oplysninger henvises til ungdomsarbejdsløshedsartikelen i Statistikker forklaret.
  1. Letland: kvartalsdata for alle serier.

Kroatien, Cypern, Rumænien og Slovenien: kvartalsdata for ungdomsarbejdsløshed.

  1. For Tyskland, Østrig, Finland og Island anvendes trendkomponenten i stedet for de mere volatile sæsonkorrigerede data.

For de fulde statistiske tabeller, klik her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending