Følg os

Økonomi

Eurozonen arbejdsløshed på 12.0%, EU-28 på 10.9%

DEL:

Udgivet

on

Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed i euroområdet (EA-17) var 12.0% i august 2013, stabil i forhold til juli4. EU-28-ledigheden var 10.9%, også stabil i forhold til juli4. I begge zoner er satser steget i forhold til august 2012, når de var henholdsvis 11.5% og 10.6%. Disse tal er offentliggjort af Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor.

I august 2013 var 26.595 millioner mænd og kvinder arbejdsløse i EU-28, hvoraf 19.178 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med juli 2013 forblev antallet af arbejdsløse næsten stabile i både EU-28 og euroområdet. Sammenlignet med august 2012 steg arbejdsløsheden med 882,000 i EU-28 og 895,000 i euroområdet.

Medlemsstater

reklame

Blandt medlemslandene blev den laveste arbejdsløshed registreret i Østrig (4.9%), Tyskland (5.2%) og Luxembourg (5.8%) og den højeste i Grækenland (27.9% i juni 2013) og Spanien (26.2%).

Sammenlignet med et år siden steg arbejdsløsheden i 16-medlemslandene, faldt elleve og forblev stabil i Polen. De højeste stigninger blev registreret på Cypern (12.3% til 16.9%) og Grækenland (24.6% til 27.9% mellem juni 2012 og juni 2013). De største fald blev observeret i Letland (15.6% til 11.4% mellem andet kvartal af 2012 og 2013) og Estland (10.1% til 7.9% mellem juli 2012 og juli 2013).

I august 2013 var ledigheden i USA 7.3%, ned fra 7.4% i juli 2013 og fra 8.1% i august 2012.

reklame
Ungdomsarbejdsløshed

I august 2013 var 5.499 millioner unge (under 25) arbejdsløse i EU28, hvoraf 3.457 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med august 2012 faldt ungdomsarbejdsløsheden med 123 000 i EU28 og 52,000 i euroområdet. I august 2013 var ungdomsarbejdsløsheden5 23.3% i EU28 og 23.7% i euroområdet, sammenlignet med henholdsvis 23.1% og 23.4% i august 2012. I august 2013 blev de laveste priser observeret i Tyskland (7.7%) og Østrig (8.6%) og den højeste i Grækenland (61.5% i juni 2013), Spanien (56.0%) og Kroatien (52.0% i andet kvartal af 2013).

  1. Euroområdet (EA17) består af Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.

EU28 omfatter Belgien (BE), Bulgarien (BG), Den Tjekkiske Republik (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES) Frankrig (FR), Kroatien, Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene , Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE) og Det Forenede Kongerige (UK).

Tabellerne omfatter også Island (IS), Norge (NO) og USA (USA).

  1. Ikke-sæsonkorrigerede og trenddata findes i den statistiske database på Eurostats hjemmeside. For yderligere oplysninger henvises til artikel om ledighedsstatistikken i Statistikker forklaret.
  1. Eurostat producerer harmoniserede arbejdsløshedstal for de enkelte EU-medlemsstater, euroområdet og EU. Disse arbejdsløshedstal er baseret på den definition, der anbefales af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Måling er baseret på en harmoniseret kilde, Den Europæiske Unions Arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS).

På grundlag af ILO-definitionen definerer Eurostat arbejdsløse som personer i alderen 15 til 74, som:

- Er uden arbejde;

- er tilgængelige for at begynde at arbejde inden for de næste to uger, og

- og har aktivt søgt beskæftigelse på et eller andet tidspunkt i løbet af de foregående fire uger.

Arbejdsløsheden er antallet af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er det samlede antal beskæftigede og ledige. I denne pressemeddelelse er ledigheden baseret på beskæftigelses- og arbejdsløshedsdata, der dækker personer i alderen 15 til 74.

  1. Disse data er normalt underlagt små revisioner, der skyldes opdateringerne til de sæsonkorrigerede serier, når der tilføjes nye månedlige data. Større revisioner kan forekomme, når de seneste LFS-data indgår i beregningsprocessen. Sammenlignet med de satser, der blev offentliggjort i Nyhedsmeddelelse 126 / 2013 af 30 August 2013, blev juli 2013-ledigheden revideret fra 12.1% til 12.0% for EA17 og fra 11.0% til 10.9% til EU28. Blandt medlemslandene er satsen blevet revideret med mellem 0.2 og 0.4 procentpoint for Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxembourg, Malta og Slovakiet. Satsen er blevet nedjusteret med 0.9 procentpoint for Cypern og 0.8 procentpoint for Slovenien.
  2. Ungdomsarbejdsløsheden er antallet af personer i alderen 15 til 24 arbejdsløse som en procentdel af arbejdsstyrken i samme alder. Derfor bør ungdomsarbejdsløsheden ikke fortolkes som andelen af ​​ledige i den samlede ungdomsbefolkning. For yderligere oplysninger henvises til ungdomsarbejdsløshedsartikelen i Statistikker forklaret.
  1. Letland: kvartalsdata for alle serier.

Kroatien, Cypern, Rumænien og Slovenien: kvartalsdata for ungdomsarbejdsløshed.

  1. For Tyskland, Østrig, Finland og Island anvendes trendkomponenten i stedet for de mere volatile sæsonkorrigerede data.

For de fulde statistiske tabeller, klik her.

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending