Følg os

Økonomi

Deling grænser, vokser tættere: Fejring europæisk territorialt samarbejde

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

ue_comm_300x289Værdien for lokalsamfund, regioner og medlemslande i EU's regionalpolitiks grænseoverskridende, tværnationale og interregionale projekter og programmer er i lyset af denne uge. Kampagnen, i slutningen af ​​den europæiske samarbejdsdag den 7. september, kommer på et kritisk tidspunkt.

Det europæiske territoriale samarbejde (ETC) tæller for en relativt lille del af EU's regionalpolitik. Men hvis den nuværende aftale om regionalpolitisk finansiering til 2014-2020 godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet, ville dens budget stige til € 8.9 milliarder. I henhold til de nye reformer af regionalpolitikken, der i øjeblikket er i de sidste faser af forhandlingerne, vil ETC-programmer også være mere fokuseret på investeringer, der skaber de rette betingelser for fremtidig vækst.

Regionalpolitisk kommissær Johannes Hahn sagde: "Disse samarbejdsprogrammer og -projekter bringer europæiske borgere tættere på hinanden, deler ideer på tværs af grænser og finder løsninger på fælles problemer. Vi har hundredvis af ETC-projekter i EU-regioner og medlemslande og i nogle nabolande uden for De forbedrer aktivt de europæiske borgeres daglige liv på tværs af grænserne ved at skabe job, beskytte miljøet, styrke sundhedstjenesterne og investere i transport og energiinfrastruktur. Jeg håber, at den foreslåede finansiering vil blive bekræftet, for at styrke det gode arbejde, de udfører, og sikre deres fortsatte fremdrift i fremtiden. ”

reklame

I denne uge ses adskillige EU-programmer, der går sammen om og omkring 21st september for at vise resultaterne og fordelene ved samarbejde mellem regioner på tværs af grænser. Bredden af ​​det europæiske territoriale samarbejde er i sig selv en præstation. Det strækker sig fra samfundsbaserede projekter, der forbinder mennesker i Nordirland og grænseområdet i Irland, til fælles aktiviteter, der bygger bro mellem samfund i f.eks. Østrig og Slovenien, til bredere transport- eller miljøstrategier, der tilslutter sig EU's medlemsstater og regioner, såsom på Balkan. For andet år vil mere end 100-begivenheder finde sted i 30-lande for at skabe opmærksomhed om den positive virkning af samarbejde gennem EU's regionalpolitik.

Den 19 september vil kommissær Hahn være på Twitter at drøfte værdien af ​​EU's regionale politik på tværs af grænserne fra 14: 00-15: 00. Spørgsmål kan allerede tweetes og nævnes #EUChat og #ecday til JHahnEU.

Baggrund

reklame

Europæisk territorialt samarbejde er et hovedmål for EU's regionalpolitik. Regioner og byer fra forskellige medlemslande opfordres til at samarbejde og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk. De vigtigste typer samarbejdsprogram er:

  1. Grænseoverskridende programmer samarbejde langs EU's indre grænser.
  2. Transnational samarbejdsprogrammer dækker større samarbejdsområder, f.eks. gennem Donau og Østersøens makroregionale strategier.
  3. Interregionale samarbejdsprogram (INTERREG IVC) og 3-netværksprogrammer (Urbact II, INTERACT II og ESPON) dækker alle 28-medlemslande. De udgør en ramme for udveksling af erfaringer mellem regionale og lokale organer i forskellige lande.

EF-dagskampagnen koordineres af INTERACT-programmet med støtte fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget.

For mere information, klik her.

Landbrug

Landbrug: Lancering af en årlig EU -økologisk dag

Udgivet

on

Den 24. september fejrede Europa -Parlamentet, Rådet og Kommissionen lanceringen af ​​en årlig 'økologisk EU -dag'. De tre institutioner underskrev en fælles erklæring, der fra nu af fastsætter hver 23. september som EU -organisk dag. Dette følger op på Handlingsplan for udvikling af økologisk produktion, vedtaget af Kommissionen den 25. marts 2021, som annoncerede oprettelsen af ​​en sådan dag for at øge bevidstheden om økologisk produktion.

Ved undertegnelses- og lanceringsceremonien sagde landbrugskommissær Janusz Wojciechowski: ”I dag fejrer vi økologisk produktion, en bæredygtig landbrugstype, hvor fødevareproduktion sker i harmoni med naturen, biodiversitet og dyrevelfærd. 23. september er også efterårsjævndøgn, når dag og nat er lige lange, et symbol på balance mellem landbrug og miljø, der ideelt passer til økologisk produktion. Jeg er glad for, at vi sammen med Europa -Parlamentet, Rådet og centrale aktører i denne sektor får lanceret denne årlige økologiske dag i EU, en fantastisk mulighed for at øge bevidstheden om økologisk produktion og fremme den centrale rolle, den spiller i overgangen til bæredygtig fødevaresystemer. ”

Det overordnede mål med handlingsplanen for udvikling af økologisk produktion er at øge produktionen og forbruget af økologiske produkter væsentligt for at bidrage til opnåelsen af ​​Farm to Fork- og biodiversitetsstrategiernes mål såsom at reducere brugen af ​​gødning, pesticider og antimikrobielle midler. Den organiske sektor har brug for de rigtige værktøjer til at vokse, som beskrevet i handlingsplanen. Struktureret omkring tre akser - øge forbruget, stigende produktionog yderligere at forbedre sektorens bæredygtighed -, 23 foranstaltninger fremsættes for at sikre en afbalanceret vækst i sektoren.

reklame

handlinger

For at øge forbruget omfatter handlingsplanen handlinger som f.eks. At informere og kommunikere om økologisk produktion, fremme forbruget af økologiske produkter og stimulere en større brug af økologi i offentlige kantiner gennem offentlige indkøb. Endvidere for at øge den økologiske produktion, den Den fælles landbrugspolitik (CAP) vil fortsat være et centralt værktøj til at understøtte omstillingen til økologisk landbrug. Det vil blive suppleret med f.eks. Informationsarrangementer og netværk til deling af bedste praksis og certificering for grupper af landmænd frem for enkeltpersoner. Endelig vil Kommissionen for at forbedre bæredygtigheden af ​​økologisk landbrug afsætte mindst 30% af budgettet til forskning og innovation inden for landbrug, skovbrug og landdistrikter til emner, der er specifikke for eller relevante for den økologiske sektor.

Baggrund

reklame

Økologisk produktion har en række vigtige fordele: økologiske marker har omkring 30% mere biodiversitet, økologisk opdrættede dyr nyder en højere grad af dyrevelfærd og tager mindre antibiotika, økologiske landmænd har højere indkomster og er mere modstandsdygtige, og forbrugerne ved præcis, hvad de får tak til EU-økologilogo.

Mere information

Handlingsplanen for udviklingen af ​​den økologiske sektor

Farm to fork-strategi

Biodiversitetsstrategi

Økologisk landbrug på et øjeblik

Den fælles landbrugspolitik

Læs

Landbrug

Fælles landbrugspolitik: Hvordan støtter EU landmænd?

Udgivet

on

Fra støtte til landmænd til beskyttelse af miljøet dækker EU's landbrugspolitik en række forskellige mål. Lær hvordan EU -landbrug finansieres, dets historie og fremtid, Samfund.

Hvad er den fælles landbrugspolitik?

EU støtter landbrug gennem sit Den fælles landbrugspolitik (KASKET). Det blev oprettet i 1962 og har gennemgået en række reformer for at gøre landbruget mere retfærdigt for landmænd og mere bæredygtigt.

reklame

Der er omkring 10 millioner gårde i EU, og landbrugs- og fødevaresektoren giver tilsammen næsten 40 millioner arbejdspladser i EU.

Hvordan finansieres den fælles landbrugspolitik?

Den fælles landbrugspolitik finansieres over EU -budgettet. Under EU's budget for 2021-2027, Er der afsat 386.6 milliarder euro til landbrug. Det er opdelt i to dele:

reklame
  • € 291.1 mia. Til Den Europæiske Landbrugsgarantifond, der yder indkomststøtte til landmænd.
  • € 95.5 mia. Til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, som omfatter finansiering til landdistrikter, klimaindsatser og forvaltning af naturressourcer.

Hvordan ser EU -landbruget ud i dag? 

Landmænd og landbrugssektoren blev påvirket af COVID-19 og EU indførte særlige foranstaltninger til støtte for industrien og indkomster. Nuværende regler for, hvordan CAP -midler skal bruges, løber frem til 2023 på grund af forsinkelser i budgetforhandlingerne. Dette krævede en overgangsaftale til beskytte landmændenes indkomster og sikre fødevaresikkerhed.

Vil reformen betyde en mere miljøvenlig fælles landbrugspolitik?

EU -landbruget tegner sig for ca. 10% af drivhusgasemissionerne. Reformen bør føre til en mere miljøvenlig, mere retfærdig og gennemsigtig EU -landbrugspolitik, sagde MEP'er efter a der blev indgået aftale med Rådet. Parlamentet ønsker at knytte den fælles landbrugspolitik til Parisaftalen om klimaændringer, samtidig med at støtten til unge landmænd og små og mellemstore bedrifter øges. Parlamentet vil stemme om den endelige aftale i 2021, og den træder i kraft i 2023.

Landbrugspolitikken er knyttet til European Green Deal og Farm to Fork-strategi fra Europa -Kommissionen, der har til formål at beskytte miljøet og sikre sund mad til alle, samtidig med at landmændenes levebrød sikres.

Mere om landbrug

Briefing 

Kontroller lovgivningen 

Læs

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending