Følg os

Økonomi

Nye roaming- og internetregler

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

SmartPhoneForbrugerne vil nu blive garanteret reduceret roamingomkostninger, indholdsneutral internetadgang og andre beskyttelser under nye regler, som netop er foreslået af Europa-Kommissionen.

Det overordnede mål med lovpakken er at skabe et indre marked for elektronisk kommunikation, hvor: i) borgere og virksomheder kan få adgang til elektroniske kommunikationstjenester, uanset hvor de leveres i EU uden grænseoverskridende restriktioner eller uberettigede ekstraomkostninger og ii ) virksomheder, der leverer elektroniske kommunikationstjenester, ville operere og levere dem, uanset hvor de er etableret eller deres kunder er beliggende i EU.

Pakken indeholder: 1) a Forslag til forordning på det indre marked for telekommunikation 2) a Anbefaling om costing metoder og ikke-diskrimination og 3) a Kommunikation forklarer sammenhængen i det indre marked for telekommunikation.

reklame

1. Foreslået forordning om det indre marked for telekommunikation

Enkelt EU-godkendelse

I henhold til den nuværende ramme skal operatører, der ønsker at yde tjenester i andre medlemsstater, have tilladelse til hver af dem.

Forslaget ville indføre en fælles EU-godkendelse, som ville give operatører mulighed for at levere elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i hele Unionen. EU-godkendelsen vil være baseret på et enkelt anmeldelsessystem i medlemsstaten af ​​hovedvirksomheden for den europæiske elektroniske kommunikationsudbyder (hjemlandet).

Ifølge EU-godkendelsen vil europæiske udbydere af elektronisk kommunikation sende en enkelt anmeldelse til den nationale tilsynsmyndighed i hjemlandet, inden de påbegynder deres aktiviteter. Denne meddelelse vil indeholde en erklæring om hensigten om at begynde at levere elektroniske kommunikationstjenester og ville give visse oplysninger, herunder leverandørens navn og juridiske form og de eller de medlemsstater, hvor tjenesteydelserne skal leveres.

reklame

Forslaget bestemmer, at hjemlandets nationale tilsynsmyndighed er den kompetente myndighed til at tilbagekalde og suspendere EU-godkendelsen. Indehavere af en enkelt EU-tilladelse har ret til ensartet lovgivningsmæssig behandling i lignende situationer inden for og på tværs af medlemslandene, mens nye deltagere og mindre grænseoverskridende operatører ville være fritaget for administrative omkostninger og bidrag til finansiering af befordringspligten i andre medlemsstater end hjemland (værtslande).

roaming

UDGIVENDE INDKALDNINGER: Udbydere af elektronisk kommunikation vil ikke have lov til at opkræve mere et fastopkald fra en medlemsstat til en anden, end de gør for en langdistanceopkald. Hvad angår mobilopkald inden for EU, kan prisen ikke overstige € 0.19 pr. Minut (plus moms).

Indgående opkald: Fra og med 1 juli 2014 vil roamingudbydere ikke have tilladelse til at opkræve deres roamingkunder for opkald modtaget fra en anden medlemsstat.

Desuden indfører forslaget en frivillig mekanisme for mobiloperatører, som vil kunne indgå bilaterale eller multilaterale roamingaftaler, der gør det muligt for dem at internalisere grossistroamingomkostningerne og gradvist indføre roamingtjenester til indenlandske prisniveauer frem til juli 2016.

Forbrugerrettigheder

Inden der underskrives en kontrakt med en forbruger på et offentligt tilgængeligt elektronisk kommunikationsnet, skal udbyderne give oplysninger om en række nøgleproblemer, herunder:
a) leverandørens identitet, adresse og kontaktoplysninger
b) de vigtigste kendetegn ved de leverede tjenester
(c) tidspunktet for den oprindelige forbindelse
(d) detaljer om priser og takster (for forbrugere inklusive afgifter og muligvis på grund af ekstra gebyrer) samt betalingsmetoder, der tilbydes
e) kontraktens varighed og betingelserne for fornyelse og opsigelse
f) eventuelle afgifter i forbindelse med skift og bærbarhed af numre
(g) den type handling, som udbyderen kan tage som reaktion på sikkerheds- eller integritetshændelser eller trusler og sårbarheder

KONTRAKTSOPHØRELSE

Kontrakter indgået mellem forbrugere og leverandører af elektronisk kommunikation kan ikke fastsætte en minimumsperiode på mere end 24 måneder. Forbrugerne vil have mulighed for at indgå en kontrakt med en maksimal varighed på 12 måneder.

I henhold til forslaget ville forbrugerne have ret til at opsige en kontrakt med en måneds opsigelsesperiode, forudsat at der er gået en minimumsperiode på seks måneder siden kontraktens indgåelse. Forbrugerne vil ikke blive forpligtet til at yde nogen kompensation for opsigelsen af ​​kontrakten bortset fra: a) restværdien af ​​subsidieret udstyr, der tilbydes med kontrakten på tidspunktet for kontraktens indgåelse og a) pro rata temporis refusion for andre salgsfremmende fordele markeret som sådan på tidspunktet for kontraktens konklusion.

SKIFT AF LEVERANDØRER OG PORTABILITET AF NUMMER

Forslaget indfører bestemmelser, der tager sigte på at lette bytte af udbydere, når forbrugerne ønsker det.

Ifølge de nye regler ville den modtagende udbyder være den, der ville føre til omskifter- og portingsprocessen. Forbrugerne vil modtage oplysninger om skift før og under skifteprocessen, og også umiddelbart efter at det er afsluttet.

Forslaget kræver også, at udbydere af elektronisk kommunikation skal kompensere for forbrugerne, når de forsinker eller misbruger skifte, herunder ikke at stille oplysninger til rådighed, der er nødvendige for, at de kan sendes i tide.

Forbrugerne vil også være i stand til at beholde det samme telefonnummer, selvom de ændrer deres telefonudbyder.

Virtuelle bredbåndsadgangsprodukter

I dag defineres virtuelle faste adgangsprodukter (virtuel adskillelse, IP bitstream og terminerende segmenter af faste kredsløb) på en række forskellige måder i hele EU.

Forslaget har til hensigt at harmonisere virtuel adgang til faste netværk for at yde grænseoverskridende tjenester ved at: (1) Fastlægge fælles træk ved EU-harmoniserede virtuelle bredbåndsadgangsprodukter, når det er mandat til operatører med en stærk markedsposition, som at betragtes som høj kvalitet produkter overalt i EU eller har kapacitet til at betjene forbrugerne på konkurrencevilkår og (2) Sikring af, at elektroniske kommunikationsudbydere har ret til at tilbyde og adgang på rimelige vilkår til harmoniserede tilslutningsprodukter med sikret servicekvalitet for at muliggøre nye former for onlinetjenester.

Åben internetadgang (netneutralitet)

Udbydere af internetadgangstjenester vil ikke kunne blokere, sænke, nedbryde eller diskriminere specifikt indhold, applikationer eller tjenester. Ifølge forslaget vil brugerne være fri til at få adgang til og distribuere information og indhold, køre applikationer og bruge tjenester efter eget valg via deres internetadgangstjeneste, uanset omkostningerne eller hastigheden af ​​deres internetabonnement.

Udbydere vil også kunne tilbyde slutbrugere specialiserede tjenester (såsom IPTV, video on demand eller virtuelle operatører), forudsat at servicekvaliteten sikres.

Henstilling om omkostningsmetoder og ikke-forskelsbehandling

Forslaget til forordning ledsages af en henstilling, der sigter mod: a) at harmonisere de omkostninger, som de etablerede operatører kan opkræve for at give andre adgang til deres eksisterende kobbernetværk (b) sikre, at "adgangssøgere" har ækvivalent adgang til netværk.

Tilsvarende adgang kan opnås ved at sikre, at de etablerede operatører tilbyder adgang til interne og tredjepartsadgangssøgere på de samme vilkår og betingelser, herunder pris og kvalitet af serviceniveauer inden for samme tidsrum, der bruger de samme systemer og processer og med samme grad af pålidelighed og ydeevne.

Meddelelse om det indre marked for telekommunikation

Det tredje element i pakken, en meddelelse om det indre marked for telekommunikation, skitserer de eksisterende hindringer på markedet, herunder forskellige prissamtaler og regler i medlemslandene samt forskelle i tidsplanen, betingelserne og omkostningerne ved procedurer for erhvervelse af spektrum chill investering.

Kommissionen meddeler i sin meddelelse, at den vil udarbejde en revision af sin henstilling om relevante markeder for at sikre, at regulatoriske byrder for operatører reduceres.

Næste skridt

Forslaget til forordning vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Meddelelsen og henstillingen vil også blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Institutionerne kan beslutte at formelt reagere på dem i de kommende måneder.

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending