Følg os

Økonomi

EU-midler til diversificering af landdistrikterne leverer kun begrænset værdi for pengene, siger EU's revisorer

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

200213603-001Member states were often driven by a need to spend the allocated budget rather than by an assessment of the appropriateness of the diversification projects themselves. In some member states, all eligible projects were funded where sufficient budget was available regardless of how the project was assessed in terms of its effectiveness and efficiency. Only later in the period when funding was tight, better projects were rejected.

EU rural development spending for diversifying the rural economy is intended to address identified problems in rural areas such as depopulation, scarcity of economic opportunities and unemployment. It provides funding to people and rural businesses for projects to help support growth, employment and sustainable development. Planned EU expenditure for these measures was € 5 billion for the 2007-2013 period and € 2 billion was also earmarked from the member states’ national funds. The audit covered the Commission responsibilities and six member states (the Czech Republic, France − Aquitaine, Italy − Campania, Poland, Sweden (Västra Gotland) and the United Kingdom − England (Yorkshire and Humber).

The overarching priority of job creation was not properly targeted. The methods of monitoring and evaluation in place did not allow the true picture of jobs created and maintained by these measures to be ascertained. The sample of projects audited showed that they were only moderately successful in generating the employment they intended to.

reklame

In many cases, the EU auditors found that the projects would have gone ahead even without EU funding, thus resulting in an inefficient use of limited EU funds. Member states’ checks on reasonableness of projects costs did not sufficiently reduce the risk of overspending. Further, examples of excessive administrative burden and payment delays were identified.

“The fact that audited member states and regions have not specified clearly what they wish to achieve indicates a strategy that is demand led rather than objective driven. In practical terms, this led to situations where almost any kind of project could be accommodated under the objectives set,” said Jan Kinšt, the ECA member responsible for the report.

The ECA assessed whether the measures were designed and implemented in such a way as to make an effective contribution to growth and jobs and whether the most effective and efficient projects were chosen for financing. Furthermore, the Court assessed whether the available monitoring and evaluation information provided reliable, complete and timely information on the outcomes of the measures.

reklame

The audit found that that overall the Commission and the member states have, only to a limited extent, achieved value for money through the measures for diversifying the rural economy, as the aid was not systematically directed to the projects that were most likely to achieve the purpose of the measures.

This was due to a lack of clear needs for intervention or specific objectives set in the rural development programmes (RDPs), broad eligibility criteria adopted that did not limit the projects to those most likely to achieve diversification and selection criteria that did not choose the most effective projects or were not applied at all. Too often, and particularly at the start of the programming period, the selection of projects was driven more by a need to spend the allocated budget than by the quality of the projects themselves. In some member states, all eligible projects were funded where sufficient budget was available regardless of how the project was assessed.

The ECA therefore recommended that:

In their rural development programmes, member states should clearly identify how and why public intervention for investments in non-agricultural activities will help to redress for example market failures related to barriers to employment and growth. The Member States should then set specific and measurable objectives in relation to these needs. The Commission should approve only those RDPs that present substantiated and comprehensive strategies with a clear rationale that show how policy intervention will contribute to strategic aims of creating growth conditions and employment opportunities.

Member States should establish and consistently apply criteria to ensure the selection of the most effective, sustainable projects with respect to the Member States’ specific objectives. The Commission should ensure that these criteria are correctly and continuously applied, not only in cases of budgetary shortage.

The Commission and member states should promote the adoption of best practices in respect of mitigating the risks of deadweight and displacement. The Commission should encourage Member States to adopt the practice whereby expenditure for investments would be eligible only as of the date of grant approval.

The Commission should ensure that member states have effective systems to carry out checks on reasonableness of costs.

The Commission and member states should ensure that for the forthcoming programming period, relevant and reliable information is obtained to facilitate management and monitoring of the measure and to demonstrate the extent to which the aid given is contributing to the achievement of EU priorities. The targets for job creation should be realistic and the numbers of jobs created accurately monitored, the measures should be better managed throughout the programming period and particularly if it becomes apparent that targets set will not be achieved.

The Commission and member states should increase their efforts in reducing the administrative burden and ensuring that payments are made in a reasonable timeframe.

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending