Følg os

Økonomi

EU og EBU klar til at samarbejde om styrkelse af de offentlige medier i Europa

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

timthumbEuropa-Kommissionen og Den Europæiske Broadcasting Union (EBU) blev enige om at udvide deres samarbejde om styrkelse af offentlige medier i landene i det europæiske naboskab.

Kommissær for udvidelse og europæisk naboskabspolitik Štefan Füle mødtes med EBU-præsident Jean-Paul Philippot og generaldirektør Ingrid Deltenre i Bruxelles i dag for at gennemgå samarbejdet under et aftalememorandum, der blev underskrevet i juli sidste år, der fokuserede på de lande, der ønsker at blive medlem af EU.

Kommissær Füle sagde, at EBU havde vist sig at være en vigtig allieret til at fremme ytringsfriheden og den rolle, som uafhængige public service-medier spiller i moderne europæiske demokratier. Han takkede EBU's præsident og generaldirektør for sit vellykkede arbejde i tiltrædelseslandene og for fremragende EBU-samarbejde om statusrapporter for kandidatlandene og Speak Up 2-konferencen, der blev afholdt i juni 2013.

reklame

”Vi tilstræber nu at udvide vores samarbejde ved at udvide støtten til handlingsplanen i tiltrædelseslandene og gennem et aftalememorandum for at styrke public service-medierne i EU's nabolande,” sagde kommissæren.

Præsident Phillippot udtrykte glæde over, at Europa-Kommissionen anerkendte EBU's arbejde med at støtte reform, uddannelse og kapacitetsopbygning til public service-udsendelser i og omkring Europa. ”Uafhængige og bæredygtige public service-medier fremmer ytringsfrihed og værdier, som er vigtige for velinformerede demokratier. Vi ser frem til at udvide vores arbejde i partnerskab med Kommissionen ikke kun i tiltrædelseslandene, men også i andre EU-nabolande, "sagde han.

Spørgsmålet om ytringsfrihed i medierne og de offentlige tv-selskabers rolle er et centralt politikområde for Europa-Kommissionen i udvidelseslandene såvel som i det bredere europæiske naboskab.

reklame

Den Europæiske Union og Den Europæiske Broadcasting Union (EBU) deler de samme principper og de samme politiske mål for gratis og uafhængige medier og public service-tv-selskaber i partnerlande. Fri presse og medier udgør en af ​​søjlerne i et dybt og bæredygtigt demokrati. Uafhængige og bæredygtige public service-medier spiller en vigtig rolle i transformation og udvikling af et demokratisk samfund.

Europa-Kommissionen lægger særlig vægt på reformindsatsen for offentligt ejede tv-selskaber i nabolandene. Public service-medier er uundværlige som dedikerede platforme til at vise den sociale og kulturelle mangfoldighed, der findes i samfundet og til at fremme inklusivitet og tolerance. EBU har den nødvendige ekspertise og erfaring til den udfordrende opgave at hjælpe offentlige tv-stationer med reformen.

I udvidelsesregionen har EBU's partnerskabsprogram implementeret en handlingsplan medfinansieret af Europa-Kommissionen for at styrke EBU-medlemmer i de vestlige Balkanlande, der forbereder sig på at komme ind i EU. Aktiviteter hidtil har omfattet regionale konferencer (om public service-medier og borgerne og om roma-mindretal); workshops om public service-nyheder; og konsulentfirmaer om strategier for den digitale tidsalder. Samtidig har partnerskabsprogrammet organiseret EBU-finansieret bistand til sine medlemmer i Armenien, Georgien, Moldova og Ukraine mod øst og i det sydlige Middelhavsland, herunder Algeriet, Libyen og Tunesien.

EU er også aktiv i mediesektoren i det sydlige Middelhav, især på bilateralt niveau. Sidste år lancerede Europa-Kommissionen anden del af et vellykket Euro-Middelhavsprogram for medieudvikling. Et nyt program vil blive lanceret til støtte for reformen af ​​den audiovisuelle sektor og især offentlige tv-selskaber i de lande, hvor statskontrollerede medier har været et fælles træk.

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending