Følg os

Økonomi

Kommissionen fortsætter antisubsidieundersøgelse på kinesiske solpaneler

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Arbejdere installerer et solpanel i JiuquanEuropa-Kommissionen har meddelt, at den ikke vil indføre midlertidige foranstaltninger i antisubsidieproceduren vedrørende solpaneler, celler og wafere, der stammer fra Folkerepublikken Kina. Antisubsidieundersøgelsen kører parallelt med EU's antidumpingundersøgelse af solpaneler og blev indledt den 8. november 2012 efter en klage fra EU-erhvervsgrenen.

Kommissionen kan inden for en periode på ni måneder beslutte at indføre midlertidig antisubsidietold. I dette tilfælde vil undersøgelsen dog fortsætte uden midlertidige foranstaltninger, og Kommissionen vil fortsat arbejde aktivt med sagen for at nå frem til de endelige konklusioner, der forventes ved udgangen af ​​dette år.

Da enhver skade for EU-erhvervsgrenen allerede er fjernet i de indledende faser af de midlertidige antidumpingforanstaltninger og prisforpligtelsen på de samme produkter, har denne beslutning ikke indflydelse på beskyttelsen af ​​EU-erhvervsgrenen mod illoyal handel praksis. Beslutningen om ikke at indføre nogen midlertidige antisubsidieforanstaltninger berører under ingen omstændigheder dog enhver efterfølgende beslutning, der kan træffes i det endelige trin i denne procedure.

reklame

Kommissionen er juridisk forpligtet til at indlede en undersøgelse, når den modtager en gyldig klage fra EU-erhvervsgrenen, der fremlægger bevis for, at et produkt, der eksporteres fra et eller flere lande, subsidieres og skader EU-erhvervsgrenen skade. En sådan klage blev indgivet af EU-erhvervsgrenen sidste år vedrørende importen af ​​solpaneler, celler og wafere fra Kina. Kommissionen indledte derefter en antisubsidieundersøgelse den 8. november 2012. EU- og WTO-reglerne tillader indledning og gennemførelse af parallelle antidumping- og antisubsidieundersøgelser vedrørende den samme vare.

Den parallelle antidumpingundersøgelse fortsætter, efter at den midlertidige told blev indført den 5. juni 2013, og en pristilsagn fra de kinesiske eksporterende virksomheder blev accepteret af Europa-Kommissionen den 2. august. Eksperter analyserer nu bemærkninger og indlæg modtaget inden for rammerne af undersøgelsen efter indførelsen af ​​midlertidige foranstaltninger. Aftalen om en virksomhed, der blev annonceret den 27. juli 2013, er baseret på de midlertidige foranstaltninger, der indfører antidumpingtold. Forpligtelsen trådte i kraft den 6. august. Kommissionen har tilkendegivet sin beredskab til følg nødvendige procedurer for at inkludere antisubsidieundersøgelsen af ​​virksomheden på det endelige tidspunkt, hvis en sådan handling er berettiget.

Når Kommissionen afslutter sine analyser i både antidumping- og antisubsidiesagerne, offentliggøres resultaterne for alle interesserede parter til kommentarer. Når de indsendte bemærkninger er analyseret og behandlet fuldt ud, vil Kommissionen afgive endelige konklusioner i begge undersøgelser. Fristen for indførelse af endelig told i begge tilfælde er den 5. december 2013.

reklame

Kommissionen gennemfører i øjeblikket en antidumping- og antisubsidieundersøgelse vedrørende importen af ​​solglas fra Kina, en af ​​de råmaterialer, der anvendes til produktion af solpaneler. Denne sag er imidlertid uafhængig og er ikke underlagt resultater i undersøgelsen solpanel tilfælde.

For mere information, klik her. Til 29. juli 2013 tale af handelskommissær Karel De Gucht om den mindelige løsning i antidumping-sagen EU-Kina om solpaneler, Klik her.

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending