Følg os

Økonomi

Hübner: 'Et forenet Europa i mangfoldighed gennem samhørighedspolitik'

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Danuta Hübner er formand for Udvalget om Regionaludvikling (REGI) i Europa-Parlamentet. Professor i økonomi og tidligere kommissær med ansvar for regionalpolitik, Hübner har deltaget i forskellige CPMR begivenheder i mange år og mener, at CPMR ”know-how og styrken af ​​CPMR-ideer er vigtige aktiver” for CPMR og for dem, der arbejder med det.

CPMR: Prof. Hübner, hvad er den største udfordring for samhørighedspolitikken i dag?

DH: Den største udfordring for denne politik er, hvordan man bedre kan nå sit grundlæggende mål: styrkelse af EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, samtidig med at man investerer i vækst, job og konkurrenceevne i tråd med EU 2020-strategien. Dette er det spørgsmål, vi rejser især i dag, når vi overvældes af de øjeblikkelige konsekvenser af den nuværende krise, vi måske glemmer, hvad samhørighedspolitikken i sidste ende skal gøre: at foregribe ændringer og ikke at følge dem. Ændringen går mod, hvad Europa 2020-strategien allerede har defineret, mod en mere økonomisk integreret og bæredygtig Union og mod et mere konkurrencedygtigt EU på global skala. Det er inden for rammerne af målene for Europa 2020, hvor Unionens vigtigste offentlige investeringspolitik skal placeres og bidrager på den mest effektive og effektive måde til en bæredygtig og inklusiv vækst i Europas regioner.

reklame

Hvis vi tackler de udfordringer, der kigger gennem vores egne nationale interesser, risikerer vi at miste den merværdi, som en EU-samhørighedspolitik kan medføre. Derfor bør vi opbygge synergier på europæisk plan, når vi fokuserer på nye motorer til vækst, bæredygtige job, innovation og forskning, ressourceeffektivitet og infrastruktur. Samhørighedspolitik er også den største kilde til europæiske offentlige investeringer til disse formål. Effektiv gennemførelse af regeringen på flere niveauer om økonomiske spørgsmål og samhørighed er en udfordring, vi skal sejre over.

CPMR: Hvordan vurderer du Europa-Parlamentets rolle i opretholdelsen af ​​en ambitiøs samhørighedspolitik i Europa?

DH: Efter ikrafttrædelsen af ​​Lissabontraktaten er samhørighedspolitisk lovgivning helt underlagt den almindelige lovgivningsprocedure. Dette har betydet endeløse timers forhandlinger om de forskellige dele af lovgivningsrammen for samhørighedspolitikken 2014-2020, især om forordningen om fælles bestemmelser, uden tvivl en af ​​de største lovgivninger, som Parlamentet har været konfronteret med denne lovgiver. Vi bør ikke glemme, at der er 325 milliarder euro bag denne lovgivning.

reklame

Parlamentet har spillet en afgørende rolle i forhandlingerne gennem hele sin vision om en integreret samhørighedspolitik på flere niveauer. Det har også søgt at forbedre den strategiske orientering og koordinering mellem instrumenter inden for samhørighedspolitikken såvel som mellem samhørighedspolitikken og andre EU-politikker. Parlamentet, styret af Udvalget om Regionaludvikling, har forbedret den fremtidige samhørighedspolitiske lovgivning gennem strømlining og forenkling af de gældende regler og procedurer.

I forhandlingerne om både lovgivningspakken og FFR har Parlamentet været forsvarer for en mere effektiv samhørighedspolitik, der er skræddersyet til at svare på forskellige udfordringer, som Unionen står over for.

CPMR: Under forhandlingerne om samhørighedspolitikken 2014-2020 var koordineringen mellem Europa-Parlamentet og regionerne særlig frugtbar. I hvilket omfang mener du, at Europa-Parlamentet bør fortsætte med at arbejde tættere sammen med regionale organisationer, især med CPMR, i løbet af de næste ti år?

Under forhandlingerne og endnu inden disse startede har Parlamentet samarbejdet med det bredest mulige udvalg af aktører, herunder dem, der er aktive på regionalt og lokalt niveau. Parlamentet mener, at samhørighedspolitikken ikke kan udformes og gennemføres uden aktiv inddragelse af alle partnere, da partnerskabsordningerne faktisk tillægges den største betydning.

Parlamentet har forsøgt at skabe beskyttelsesforanstaltninger i den fremtidige politikarkitektur for at sikre fuld overholdelse af partnerskabet i alle faser af politisk forberedelse og gennemførelse. Dette indebærer oprettelsen af ​​en klar og bindende ramme, der styrker den rolle, der gives partnere, herunder regionale organisationer som CPMR. Samarbejdet med dem vil fortsætte, fordi Parlamentet også tager hensyn til de regionale og lokale aktørers behov og samtidig opretholder de fælles mål, der er aftalt på europæisk plan.

CPMR: Dette år er 40th årsdagen for oprettelsen af ​​CPMR. Hvad har efter din mening været vores organisations bedste aktiv siden 1973?

Jeg har kendt CPMR i mange år. Og jeg ved også, at samhørighedspolitikken er hjertet og sindet hos mange af CPMR-repræsentanterne, hvilket afspejles i mange aktiviteter i din organisation.

Den know-how, du har opbygget og regelmæssigt delt med Parlamentet og alle aktører, der er interesseret i europæisk samhørighedspolitik, de viden- og erfaringsplatforme, du har skabt, og dermed styrken af ​​dine ideer såvel som netværket af dine medlemmer er vigtige aktiver for CPMR og for dem, der arbejder sammen med dig.

Fejringen af ​​CPMR's 40-års jubilæum giver mig muligheden for at ønske dig succes med at bidrage til opbygningen af ​​et forenet Europa i mangfoldighed gennem samhørighedspolitikken.

Tillykke med fødselsdagen, konference med perifere søfartsregioner i Europa!

For mere information, klik her.

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending