Slut med os

Luftfart strategi for Europa

Luftfart: EU og ASEAN indgår verdens første blok-til-blok-lufttransportaftale

Udgivet

on

Den Europæiske Union og Sammenslutningen af ​​Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) har afsluttet forhandlinger om ASEAN-EUs samlede luftfartsaftale (AE CATA). Dette er verdens første blok-til-blok-lufttransportaftale, som vil styrke forbindelse og økonomisk udvikling blandt de 37 medlemslande i ASEAN og EU. I henhold til aftalen vil EU-flyselskaber være i stand til at flyve op til 14 ugentlige passagertjenester og et hvilket som helst antal fragttjenester via og ud over ethvert ASEAN-land og omvendt. 

Transportkommissær Adina Vălean sagde: ”Indgåelsen af ​​denne allerførste 'blok-til-blok' lufttransportaftale markerer en vigtig milepæl i EU's eksterne luftfartspolitik. Det giver væsentlige garantier for fair konkurrence for vores europæiske flyselskaber og industri, samtidig med at det styrker de gensidige udsigter for handel og investeringer på nogle af verdens mest dynamiske markeder. Det er vigtigt, at denne nye aftale også giver os en solid platform til fortsat at fremme de høje standarder for sikkerhed, sikkerhed, lufttrafikstyring, miljø og sociale forhold fremover. Jeg er taknemmelig for den konstruktive tilgang fra alle involverede parter, som gjorde denne historiske aftale mulig. ” 

Aftalen vil hjælpe med at genopbygge lufttilslutning mellem ASEAN-lande og Europa, som er faldet kraftigt på grund af COVID-19-pandemien, og åbne nye vækstmuligheder for luftfartsindustrien i begge regioner. Begge parter udtrykte hensigt om at opretholde regelmæssige drøftelser og tæt koordinering for at minimere forstyrrelser i lufttrafik forårsaget af pandemien. ASEAN og EU vil nu indsende AE ​​CATA til lovlig skrubning som forberedelse til underskrift på et senere tidspunkt. En fælles erklæring om indgåelsen af ​​ASEAN-EUs samlede luftfartsaftale (AE CATA) er offentliggjort her

Luftfart strategi for Europa

Kommissionen godkender 26 mio. € irsk støtteordning til kompensation for lufthavnsoperatører i forbindelse med koronavirusudbrud

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU-reglerne for statsstøtte godkendt en irsk støtteordning på 26 millioner euro til at kompensere lufthavnsoperatører for de tab, der skyldes koronavirusudbruddet og de rejsebegrænsninger, som Irland pålægger for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Støtten består af tre foranstaltninger: (i) en skadeserstatningsforanstaltning ii) en støtteforanstaltning til støtte for lufthavnens operatører op til maksimalt 1.8 mio. EUR pr. modtager og (iii) en støtteforanstaltning til støtte for de udækkede faste omkostninger for disse virksomheder.

Støtten har form af direkte tilskud. I tilfælde af støtte til de udækkede faste omkostninger kan der også ydes støtte i form af garantier og lån. Skadeserstatningsforanstaltningen vil være åben for operatører i irske lufthavne, der håndterede mere end 1 million passagerer i 2019. I henhold til denne foranstaltning kan disse operatører kompenseres for de nettotab, der er lidt i perioden 1. april til 30. juni 2020 som følge af de restriktive foranstaltninger, der er gennemført af de irske myndigheder for at begrænse spredning af coronavirus

Kommissionen vurderede den første foranstaltning i henhold til artikel 107 (2) (b) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og konstaterede, at den vil yde erstatning for skader, der er direkte knyttet til koronavirusudbruddet. Den fandt også, at foranstaltningen er proportional, da erstatningen ikke overstiger det, der er nødvendigt for at udbedre skaden. Med hensyn til de to andre foranstaltninger fandt Kommissionen, at de er i overensstemmelse med betingelserne i statsstøtten Midlertidig ramme. Navnlig ydes støtten (i) senest den 31. december 2021, og (ii) overstiger ikke 1.8 mio. EUR pr. Modtager i henhold til den anden foranstaltning og overstiger ikke 10 mio. EUR pr. Modtager under den tredje foranstaltning.

Kommissionen konkluderede, at begge foranstaltninger er nødvendige, passende og forholdsmæssige for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen de tre foranstaltninger under EU-statsstøttereglerne. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre tiltag, som Kommissionen har truffet for at imødegå den økonomiske indvirkning af coronaviruspandemien, kan findes hendee. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.59709 i EU statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer.

Continue Reading

Luftfart strategi for Europa

Luftfart: Kommissionens forslag om lufthavnslufter giver sektoren meget tiltrængt lettelse

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har vedtaget et nyt forslag om tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter, der giver luftfartsinteressenter en meget tiltrængt lettelse fra kravene til brug af lufthavnslufthavne til planlægningssæsonen sommer 2021. Mens luftfartsselskaber normalt skal bruge 80% af de tildelte slots til at sikre deres fulde slotsporteføljer til efterfølgende planlægningssæsoner, reducerer forslaget denne tærskel til 40%. Den indfører også en række betingelser, der har til formål at sikre lufthavnens kapacitet brugt effektivt og uden at skade konkurrencen i COVID-19-genopretningsperioden.

Transportkommissær Adina Vălean sagde: ”Med dagens forslag søger vi at finde en balance mellem behovet for at yde lindring til luftfartsselskaber, som fortsat lider under det markante fald i flyrejser på grund af den igangværende pandemi og behovet for at opretholde konkurrencen på markedet , sikre en effektiv drift af lufthavne og undgå spøgelsesflyvninger. De foreslåede regler giver sikkerhed for sommersæsonen 2021 og sikrer, at Kommissionen kan modulere yderligere nødvendige slotfritagelser under klare betingelser for at sikre, at denne balance opretholdes. ”

Ser man på trafikprognoserne for sommeren 2021, er det rimeligt at forvente, at trafikniveauerne vil være mindst 50% af niveauerne i 2019. En tærskel på 40% vil derfor garantere et bestemt serviceniveau, mens luftfartsselskaberne stadig giver en buffer i brugen af ​​deres slots. Forslaget om tildeling af slot er sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse.

Continue Reading

Luftfart strategi for Europa

Boeing-subsidiesag: Verdenshandelsorganisationen bekræfter EU's ret til at gengælde 4 milliarder dollars af den amerikanske import

Udgivet

on

Verdenshandelsorganisationen (WTO) har tilladt EU at hæve toldsatserne på op til 4 milliarder dollars import fra USA som en modforanstaltning for ulovlige tilbagegang til den amerikanske flyproducent, Boeing. Beslutningen bygger på WTO's tidligere fund, der anerkendte de amerikanske tilskud til Boeing som ulovlige i henhold til WTO-loven.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive Vice President and Trade Commissioner Valdis Dombrovskis (afbilledet) sagde: ”Denne længe ventede beslutning giver EU mulighed for at indføre told på amerikanske produkter, der kommer ind i Europa. Jeg foretrækker meget ikke at gøre det - yderligere afgifter er ikke i begge sider af økonomisk interesse, især da vi stræber efter at komme os efter COVID-19 recessionen. Jeg har været i kontakt med min amerikanske modstykke, ambassadør Lighthizer, og det er mit håb, at USA nu vil droppe de toldsatser, der blev pålagt EU-eksport sidste år. Dette ville skabe et positivt momentum både økonomisk og politisk og hjælpe os med at finde fælles grund på andre nøgleområder. EU vil fortsætte med at forfølge dette resultat kraftigt. Hvis det ikke sker, vil vi blive tvunget til at udøve vores rettigheder og indføre lignende takster. Mens vi er fuldt forberedt på denne mulighed, vil vi gøre det modvilligt. ”

I oktober sidste år, efter en lignende WTO-beslutning i en parallel sag om Airbus-subsidier, indførte USA gengældelsesafgifter, der påvirker EU-eksport til en værdi af 7.5 mia. Dollar. Disse opgaver er stadig på plads i dag på trods af de afgørende skridt, som Frankrig og Spanien har taget i juli i år for at følge Tyskland og Storbritannien for at sikre, at de fuldt ud overholder en tidligere WTO-beslutning om tilskud til Airbus.

Under de nuværende økonomiske forhold er det i gensidig interesse for EU og USA at ophøre med skadelige toldsatser, der unødigt belaster vores industri- og landbrugssektor.

EU har fremsat konkrete forslag for at nå frem til et forhandlet resultat af de langvarige tvister om civile luftfartøjer, den længste i WTO's historie. Det er fortsat åbent for at samarbejde med USA om at nå til enighed om en retfærdig og afbalanceret løsning samt om fremtidige discipliner for tilskud i den civile flysektor.

Mens Kommissionen er i kontakt med USA, tager den også passende skridt og involverer EU-lande, så den kan bruge sine gengældelsesrettigheder, hvis der ikke er udsigt til at bringe tvisten til en gensidig fordelagtig løsning. Denne beredskabsplanlægning inkluderer færdiggørelse af listen over produkter, der vil blive underlagt EU-tillægstold.

Baggrund

I marts 2019 bekræftede appelinstansen, den højeste WTO-instans, at USA ikke havde truffet passende foranstaltninger for at overholde WTO-reglerne om tilskud på trods af de tidligere afgørelser. I stedet fortsatte den sin ulovlige støtte fra sin flyproducent Boeing til skade for Airbus, den europæiske luftfartsindustri og dens mange arbejdere. I sin afgørelse appellerede organet:

  • Bekræftet, at Washington State skatteprogram fortsat er en central del af S. ulovlig subsidiering af Boeing;
  • fandt, at en række igangværende instrumenter, herunder visse indkøbskontrakter fra NASA og det amerikanske forsvarsministerium, udgør subsidier, der kan forårsage økonomisk skade for Airbus, og;
  • bekræftet, at Boeing fortsat drager fordel af en ulovlig amerikansk skatteindrømmelse, der understøtter eksport (Foreign Sales Corporation og Extraterritorial Income Exclusion).

Beslutningen, der bekræfter EU's ret til gengældelse, stammer direkte fra den tidligere beslutning.

I en parallel sag om Airbus tillod WTO De Forenede Stater i oktober 2019 at tage modforanstaltninger mod europæisk eksport til en værdi af op til $ 7.5 mia. Denne pris var baseret på en appelinstansbeslutning fra 2018, der viste, at EU og dets medlemsstater ikke fuldt ud havde overholdt de tidligere WTO-afgørelser med hensyn til tilbagebetalingspligtig investeringsstart til A350- og A380-programmerne. USA indførte disse yderligere takster den 18. oktober 2019. De berørte EU-lande har i mellemtiden taget alle nødvendige skridt for at sikre fuld overholdelse.

Mere information

WTO's appelinstans afgørelse om amerikanske tilskud til Boeing

Offentlig høring om foreløbig produktliste i Boeing-sagen

Foreløbig liste over produkter

Historien om Boeing-sagen

Historien om Airbus-sagen

 

Continue Reading
reklame

Twitter

Facebook

reklame

trending