RSSØkonomi

EU's budgetforslag mangler en ambition, der er nødvendig for at imødegå både traditionelle og nye EU-prioriteter

EU's budgetforslag mangler en ambition, der er nødvendig for at imødegå både traditionelle og nye EU-prioriteter

| Oktober 18, 2018

Konferencen for perifere maritime regioner (CPMR) har udtrykt sin bekymring over, at Kommissionens forslag til EU-budgettet efter 2020 ikke klarer at realisere den langsigtede vision og ambition, der er nødvendig for at forme Europas fremtid. CPMR bifalder Kommissionens forslag om at indføre nye egne indtægter, som er i overensstemmelse med CPMRs egne forslag, og bemærker, at [...]

Continue Reading

Kommissionen bifalder Rådets grønne lys for #EUSingapore handels- og investeringsaftaler

Kommissionen bifalder Rådets grønne lys for #EUSingapore handels- og investeringsaftaler

| Oktober 17, 2018

EU-medlemsstater i Rådet har givet tilladelse til undertegnelse og indgåelse af handels- og investeringsaftaler mellem EU og Singapore. Handelskommissær Cecilia Malmström sagde: "Jeg er meget glad for, at medlemsstaterne har givet deres formelle støtte til disse aftaler. Åbning af nye muligheder for europæiske producenter, landmænd, tjenesteydere og investorer er [...]

Continue Reading

#SRB annoncerer næste trin for #BancoPopular at høre fra kreditorer og aktionærer

#SRB annoncerer næste trin for #BancoPopular at høre fra kreditorer og aktionærer

| Oktober 16, 2018

Registrerede aktionærer og kreditorer, der anses for berettigede, vil blive opfordret til at indsende deres skriftlige kommentarer til SRB fra 6 November 2018. Single Resolution Board (SRB) gennemfører for øjeblikket sine forberedelser, således at berørte aktionærer og kreditorer kan udøve deres ret til at blive hørt. Denne proces gør det muligt for de berørte at indsende deres kommentarer på [...]

Continue Reading

Europa-Kommissionen glæder sig over den nye gruppe på højt niveau om #EUAfricaRelations

Europa-Kommissionen glæder sig over den nye gruppe på højt niveau om #EUAfricaRelations

| Oktober 12, 2018

Europa-Kommissionens næstformand Ansip og kommissærerne Mimica, Hogan, Stylianides og Vella har deltaget i lanceringen af ​​en høj grad af personligheder indkaldt af Friends of Europe, Mo Ibrahim Foundation og ONE-kampagnen. Højtidsgruppen omfatter nuværende og tidligere leder af internationale organisationer og fonde, tidligere præsidenter og statsministere for [...]

Continue Reading

MEP'er tilbage opdatering af #RailPassengerRights over hele EU

MEP'er tilbage opdatering af #RailPassengerRights over hele EU

| Oktober 11, 2018

Transportmedlemmer støttede styrkede jernbanepassagerers rettigheder, såsom højere kompensationssatser for forsinkelser og bedre assistance til personer med nedsat mobilitet. EU's regler for passagerrettigheder for jernbane har været gældende siden 2009. Dagens afstemning er et vigtigt skridt i retning af at forbedre og ajourføre disse rettigheder. Højere kompensationsrater efter lange forsinkelser MEP'er støttede [...]

Continue Reading

Grønt lys for #VAT overhaling for at forenkle systemet og skære svig

Grønt lys for #VAT overhaling for at forenkle systemet og skære svig

| Oktober 8, 2018

MEP'erne i sidste uge støttede hovedparten af ​​Europa-Kommissionens foreslåede reform af momssystemet, samtidig med at der blev foreslået nogle tilpasninger, for eksempel at fastsætte en maksimal momssats. To stykker af lovgivningen blev sat under afstemning. Det ene sigter mod at lette handelen, især for små og mellemstore virksomheder, inden for det indre marked og mindske momssvig (vedtaget af [...]

Continue Reading

#ECOFIN - Kommissionen glæder sig over de fremskridt, der er gjort på vejen til et reformeret EU-momssystem

#ECOFIN - Kommissionen glæder sig over de fremskridt, der er gjort på vejen til et reformeret EU-momssystem

| Oktober 5, 2018

Europa-Kommissionen har udtrykt tilfredshed med medlemsstaternes fremskridt med de meget nødvendige forbedringer af, hvordan merværdiafgift (moms) fungerer i EU. Mødet mellem EU's finansministre i Luxembourg fandt aftaler om en række filer på dette område, som alle skulle hjælpe med den daglige drift af en EU-moms [...]

Continue Reading